top of page

เกี่ยวกับเรา

บริษัท T.V.F. (2002) จำกัด ดำเนินธุรกิจหลากหลายประเภท ตั้งแต่จำหน่ายอาหารและอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ อุปกรณ์และเคมีทางการเกษตร นำเข้าและส่งออกสินค้าอาหารแช่แข็ง และ สินค้าเกษตรต่างๆ ซึ่งในกลุ่มธุรกิจมีทั้งการดำเนินธุรกิจทั้งใน และ ต่างประเทศ
บริษัท

ก่อตั้งโดย นายสัตวแพทย์ ถนอมศักดิ์ เสรีวิชยสวัสดิ์ อดีตประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย และ สัตวแพทย์หญิง ปรียา เสรีวิชยสวัสดิ์ ในปี พศ. 2503 เราเริ่มโดยการทำฟาร์มปศุสัตว์ในจังหวัดเชียงรายจากรุ่นสู่รุ่น จากตลาดท้องถิ่นสู่ตลาดโลก และจากนั้นได้สั่งสมประสบการณ์ด้านการเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ รวมถึงด้านการเกษตร ในขณะเดียวกันก็ได้เริ่มต้นธุรกิจอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทเราได้รวมประโยชน์หลักของแต่ละธุระกิจเพื่อลบข้อเสีย ในปี พศ. 2545 เราได้ก่อตั้งบริษัทในนาม T.V.F.(2002)จำกัด เพื่อลองรับการเติบโตของธุรกิจ ด้วยประสบการณ์การทำธุรกิจในหลาย ๆ ด้าน เราจึงสามารถสร้างการบริการที่ดีเยี่ยมพร้อมกับสินค้าจากแหล่งที่มาที่มีมาตรฐาน

กลยุทธ์

ด้วยความที่มีธุรกิจด้านการท่องเที่ยว และ การโรงแรม เราจึงนำข้อดีของงานบริการมารวมกับ ธุรกิจในเชิง B2B ฉะนั้นความพึงพอใจของพาร์ทเนอร์จึงเป็นสิ่งที่เราไม่เคยละเลย เราจึงสามารถช่วยพาร์ทเนอร์ของเราได้ในหลาย ๆ กรณี ยกตัวอย่างเช่น ลูกค้าของเราต้องการสินค้าที่ยังไม่ได้มีการนำเข้ามาในประเทศ ทางเราสามารถที่จะเสาะแสวงหาสินค้าที่มีมาตรฐานระดับโลกเพื่อสนองความต้องการตลาดภายในประเทศ

ความปลอดภัย

สำหรับเรา เจ้าหน้าที่ทุกคนนั้นมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน ฉะนั้นเราจึงให้ความสำคัญทุกท่านอย่างเท่าเทียม ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นสิ่งที่เราคำนึงถึงมากที่สุด เราจึงมีสร้างมาตรการณ์ในการรักษาความปลอดภัย ซึ่งเจ้าหน้าที่ของเราต้องมีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่เพียบพร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน

สภาพแวดล้อม และความยั่งยืน

สภาพแวดล้อมเป็นหัวใจหลักที่เราไม่เคยละเลย เราจึงไม่ใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจที่ลดต้นทุน และคุณภาพของสินค้าไปพร้อมกัน ความสำคัญของสภาพแวดล้อมและชุมชนจึงเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินธุรกิจเรา การลดต้นทุนโดยไม่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สามารถนำมาซึ่งโรคระบาด และสร้างผลกระทบอื่น ๆ ต่อชุมชน เราจึงเลือกใช้เฉพาะวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และ สามารถติดตามแหล่งที่มาได้ 100% เพื่อประโยชน์ต่อคู่ค้าและส่วนรวม

bottom of page