top of page

สินค้า

ลูกค้าไม่จำเป้นต้องกังวลกับสินค้าของเรา เนื่องจากวัตถุดิบทุกอย่างมาจากโรงงานที่มีคุณภาพ และ ได้รับการยอมรับใน สหรัฐ และประเทศยุโรป ฉะนั้นจึงสามารถตามแหล่งที่มาได้ 100%
ไก่ป่น

โดยที่เราเป็นผู้แทนจำหน่ายเจ้าเดียวในประเทศไทยของหลายๆ โรงงานทั่วโลก เราสามารถนำส่งสินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุดในตลาด ทุกวัตถุดิบที่เรานำเข้ามาจะแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไก่โดยเฉพาะ จึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีส่วนผสมของสัตว์ชนิดอื่นปนมาด้วย

หมูป่น

เรานำเข้าหมูป่นจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นโรงงานที่ใช้หมูของฟาร์มในเครือเท่านั้น เราจึงมั่นใจได้ว่าหมูป่นของเราไม่มีการปลอมปนจากวัตถุดิบอื่น โดยเฉพาะจากสัตว์ตระกูลเคี้ยวเอื้อง ถึงกระนั้น เรายังคงตรวจวิเคราะห์ DNA เพื่อหาสิ่งปลอมปนในวัตถุดิบทุกชุด และ สามารถส่งเอกสารข้อมูลยืนยันไปกับสินค้าของแต่ละชุดให้ลูกค้าของเราได้มั่นใจยิ่งขึ้น

สัตว์ปีกป่น

ก่อนที่จะมาเป็นวัตถุดิบที่เรานำเข้ามา สัตว์ปีกทุกชนิดถูกเลี้ยงมาเพื่อเป็นอาหารของคน เราจึงสามารถตามแหล่งที่มาของวัตถุดิบตั้งแต่โรงงานแปรรูปจนถึงฟาร์มสัตว์ปีกนั้น ๆ เราจึงสามารถลดความกังวลให้กับลูกค้าได้ในด้านของคุณภาพของวัตถุดิบ สิ่งปลอมปน และแหล่งที่มาของวัตถุดิบนั้น ๆ

เลือดป่น

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านสารเติมแต่งที่มาจากธรรมชาติ เราจึงนำเข้าเฉพาะวัตถุดิบที่มาจากโรงงานที่มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเพื่อคงสภาพคุณสมบัติ และ คุณภาพของวัตถุดิบให้ถึงมือลูกค้าอย่างดีที่สุด

bottom of page